الیاف سنتیتک

FIBERCEM P50 یک الیاف ساختاری پلی پروپیلن است.
طراحی شده برای بهبود دوام و خواص مکانیکی بتن و بتن پاشیده شده
FIBERCEM P50 از یک فیبر تک رشته ای تشکیل شده است.
ساخته شده از مخلوط ویژه دو پلیمر،که انقباض پلاستیک را کاهش می دهد.
FIBERCEM P50 همچنین استحکام خمشی را افزایش می دهد.
شکل پذیری، مقاومت در برابر خستگی و دوام بتن