الیاف پلاستیک

این فیبر از یک الیاف طبیعی اکسترود شده است. همو پلیمر پلی پروپیلن و به منظور لنگر انداختن آن در یک زمینه سیمانی به شکل یک پروفیل چین خورده در می آید. بنابراین می‌تواند شاتکریت مورد استفاده در بزرگراه‌ها، رمپ‌ها، کف‌پوش‌های صنعتی و غیره را مجدداً تقویت کند.
الیاف پلاستیکی دوروچم شامل پلیمری طبیعی و پیوند های پروپیلن ساخته شده است. الیاف پلاستیک به شکل ظاهری آجدارو سینوسی دارای طول مناسب 5 سانتی به منظورشکل دهی ودرگیری بهتر با بتن می باشد.
از لحاظ فیزیکی الیاف پلاستیک متشکل از رشته های پلاستیکی با طول و عرض مناسب می باشد همچنین استفاده و عملیات اختلاط به صورت کاملاً منظم در حجم بتن پخش می شود.
ویژگی ها و مزایا:
فیبر کاربر پسند است و در شرایط مرطوب زیرزمینی به راحتی قابل دوز کردن است. همچنین مقاومت بالایی در برابر حمله اسید/قلیایی دارد و بنابراین برای استفاده در شرایط مرطوب زیرزمینی مناسب است.