ترمیم کننده درشت دانه Fx82

ترمیم کننده درشت دانه Fx82 نوعی ملات آماده پودری درشت دانه بر پایه سیمان و اصلاح شده با پلیمر و آماده مصرف می باشد که پس از اختلاط آن با آب خمیر ترمیمی برای سطوح بتنی یا سیمانی ایجاد می کند.
این ماده بر اساس استانداردهای زیر تولید و عرضه میگردد:
ASTM C928, ASTM C1583
BS EN 12636, BS EN 12637