ترمیم کننده متوسط دانه Fx81

ترمیم کننده متوسط دانه Fx81 | نوعی ملات آماده پودری با سایز متوسط دانه بندی بر پایه سیمان و اصلاح شده با پلیمر و آماده مصرف می­باشد که پس از اختلاط آن با آب خمیر ترمیمی برای سطوح بتنی یا سیمانی ایجاد می­کند.

این ماده بر اساس استانداردهای زیر تولید و عرضه میگردد:

ASTM C928, ASTM C1583

BS EN 12636, BS EN 12637