پودر بتن سخت دوروچم 100

پودر سخت کننده کف صنعتی بر پایه سیمانی می باشد که با فرمولاسیون و مواد اولیه وارداتی و تحت لیسانس دوروچم ایتالیا تولید و عرضه می گردد. این محصول ترکیبی از سیمان ،مصالح معدنی ،پیگمنت، پلیمر و سایر افزودنی ها میباشد.عملکرد
DUROCEM 100 با نحوه استفاده آسان جهت دستیابی به سطح مناسبی برای ترافیک متوسط می باشد. طراحی پودر DUROCEM 100به گونه ای است که هنگام پاشیدن پودر خشک بر روی بتن تازه ، قابلیت سطوح تازه بتنی را از بابت مقاومت ها ی گوناگون بالا میبرد این محصول براساس استاندارد ASTM C1353 طراحی و تولید می گردد.