پودر بتن سخت دوروچم 300

دوروتاپ پوشش سخت رنگی، مناسب برای انواع کف های صنعتی سنگین و ضد سایش برپایه سیمان است که به صورت خشکه پاشی بر روی سطح بتن تازه مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول یک پوشش حفاظتی ضدسایش و ضدضربه برای سطوح بتنی ایجاد می کند.