پودر بتن سخت دوروچم 400

Durocem 400 پوشش سخت رنگی، مناسب برای انواع کف های صنعتی سنگین و ضد سایش برپایه سیمان است که به صورت ملات بر روی سطح بتن تازه مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول یک پوشش حفاظتی ضدسایش و ضد ضربه برای سطوح بتنی ایجاد می کند.


دمای نگهداری Durocem400 را نمی بایست در معرض رطوبت قرار گیرد. انبار باید ترجیحا خنک و خشک باشد.
میزان مصرف مقدار مصرف در هر متر مربع با ضخامت 10 میلیمتر 20 تا 22 کیلوگرم استفاده می شود.
رنگ بسته به سفارش مشتری در 10 رنگ
دانسیته دانسیته پودر: 1.55 دانسیته ملات: 2.25