کفپوش خود تراز دوروفلو

دوروفلو، یک محصول خودتراز بر پایه سیمانی و رزین است که توسط شرکت دوروچم ایتالیا طراحی و تولید شده است. این محصول جهت تسطیح و یا تعمیر کف صنعتی سنگین طراحی شده است . با دوروفلو، دستیابی به یک سطح با خود ترازی بسیار بالا یکنواخت و بدون درز میسر است.