کفپوش های دورودکور

بتن های طرحدار برجسته یا بتن منقش دکوراتیو شامل کفپوش هایی باطرح های متنوع که مناسب جهت مسیر عابرپیاده، شهرک ها، محوطه های شهری ، ویلا ها، محوطه سازی، حیاط و پارکینگ می باشد. این کفپوش قابل ارائه در 15 رنگ ثابت و یا رنگهای ترکیبی بصورت ابر و بادی می باشد.