افزودنی بتن

افزودنی های شیمیایی برای بهبود کیفیت بتن در هنگام اختلاط، حمل و نقل، قرار دادن و عمل آوری استفاده می شود. آنها در دسته های زیر قرار می گیرند:
1- روان کننده بتن
2- ژل میکروسیلیس
3- پودر میکرو سیلیس
4- دوغاب میکروسیلیس
5- روغن قالب
6- ضد یخ
7- زودگیر بتن
8- شاتکریت

محصولات افزودنی بتن