ملات های تعمیری

ملات تعمیر بتن قبل از انجام هر نوع تعمیر بتن، ضروری است که تمام عوامل حاکم بر فرسودگی یا شکست سازه بتنی شناسایی شوند. این امر ضروری است تا بتوان اقدامات اصلاحی مناسبی را در طراحی تعمیر انجام داد تا به اصلاح مشکل و جلوگیری از بروز آن در آینده کمک کند. تکنیک های زیر برای بهترین نتیجه نیاز به کمک متخصص و با تجربه دارند. روش تعمیر به اندازه کار و نوع تعمیر مورد نیاز بستگی دارد.یک ملات بتن سیمانی پلیمری با کاربری آسان برای تعمیر غیر ساختاری بتن آسیب دیده یا فرسوده است. این دسته از برای تعمیر غیر سازه ای عناصر بتنی با مقاومت کمتر مانند دیوارهای بتنی، چارچوب درها، قاب پنجره ها و تعمیرات رندر ایده آل است.

محصولات ملات های تعمیری