کفپوش خود تراز دوروفلو

دوروفلو، یک محصول خودتراز بر پایه سیمانی و رزین است که توسط شرکت دوروچم ایتالیا طراحی و تولید شده است. این محصول جهت تسطیح و یا تعمیر کف صنعتی سنگین طراحی شده است . با دوروفلو، دستیابی به یک سطح با خود ترازی بسیار بالا ، یکنواخت وبدون درز میسر است.
دوروفلو پودر از پیش مخلوط شده ای می باشد که می بایست با نسبت معینی از آب ترکیب شود. این محصول برای رسیدن به حداکثر هم ترازی سطح و پوشش مقاومتی بالا توصیه می شود. این کفپوش می تواند سطح نهایی (اتمام کار) و یا یک لایه قبل از نهایی خوب جهت رنگ کاری، پوشش رزینی باشد .

محصولات کفپوش خود تراز دوروفلو